Mediálny priestor na inteligentných lavičkách
inteligentnalavicka.sk
SMART CITY by  Steora
108 000 spotov mesačne

3 600 odvysielaných spotov denne v celej sieti

zásah
viac ako 300 000 ľudí mesačne

zobrazenie spotu v celej sieti raz za 4 minúty

dĺžka spotu 15 sekúnd
Výhradný predajca priestoru:
GF Concept s.r.o.
Bencúrova 5, 821 04 Bratislava
+421 908 723 660
aubrecht@gfko.sk
Čo všetko ponúka
smart lavička Steoraurban
vo verejnom priestore?


WiFi prístup
na internet

Bezdotykové nabíjanie
mobilných zariadení.

USB nabíjanie
pre rôzne druhy elektroniky.

Vyhrievané
sedenie.

Ekologický
prístup.

Osvetlenie
priestoru.
Mediálne využitie
smart lavička Steoraurban

Reklamný spot
19" vstavaný display.

Reklamný priestor
na úvodnej obrazovke pri prihlasení na bezplatnú WiFi sieť.

Zabudované snímače, prehľad o využívaní vďaka online štatistikám.

A to všetko prostredníctvom média, ktoré slúži verejnosti a nie je vnímané negatívne.